Body & Mind

Yin Your Skin® – säveliä pohjoisesta

Body & Mind | 31.7.2019 | Katja Kokko

Yin Your Skin® joogaharjoituksen taianomainen visuaalinen matka pohjolan luontoon irrottaa sinut arjestasi ja vie sinut kauas kiireestä.

Sound healing virittää kehon ja mielen

Ääni on energiaa, jonka kuulemme ja aistimme väreilynä kehossa. Ympäröivä äänimaisema ja musiikki vaikuttavat tietoisuuteemme ja aivoaaltoihimme, olimmepa siitä tietoisia tai emme. 

Kauneimmassa tapauksessa ääni voi tarjota sillan näkymättömään maailmaan ja saatella meidät arkisen hälinän ja metelin tuolle puolen. Ääni vaikuttaa meihin vahvasti. Toisinaan se houkuttelee kehon liikkeelle ja luo merkillistä yhteyttä välillemme, toisinaan taas lohduttaa ja auttaa jaksamaan äärimmäisissä tilanteissa. Äänellä on myös voima liikuttaa ja koskettaa. Joskus se tarjoaa kokovartaloväristykset, nostattaa vedet silmiin ja puhdistaa emotionaalisen maailmamme.

Miellyttävä äänimaisema virittää tietoisuuttamme ja mieltämme tietoisen kuuntelemisen tilaan – taajuuksille, joista käsin saamme yhteyden omaan itseemme ja tunteisiimme. Yin Your Skinin® soundtrack on suunniteltu meditatiiviseksi tilaksi, jossa voit vastaanottaa joogaharjoituksen palauttavat ja eheyttävät vaikutukset ja virittäytyä kuuntelemaan itseäsi. Siksi kutsumme sitä hoitavaksi äänimaisemaksi, sound healingiksi.

Safe and sound – ääni tarjoaa turvan

Ääni on valtavan keskeinen osa meitä ja elämäämme. Kaikella on taajuus – myös kehoillamme, kudoksillamme, aivojemme hermosoluilla, jopa ajatuksillamme. Englannin kielessä sound tarkoittaa adjektiivina vakaata, luotettavaa ja varmaa. Se vilahtelee myös vakiintuneissa sanonnoissa, kuten vaikkapa safe and sound (turvassa). Äänimaisemalla on valtava vaikutus turvallisuudentunteeseemme. Äidin levollisesta sydämensykkeestä tulee meille jo kohdussa turvallinen rytminen äänimaisema. Ei ole sattumaa, että sisäsyntyinen vaistomme kehottaa meitä rauhottamaan lapsiamme tasaisesti keinuvilla liikkeillä ja pehmeällä laululla. 
 
Kuulostelemme ympäröivää äänimaisemaa jatkuvasti joko tietoisesti tai tiedostamatta, koska aivojemme selviytymiskeskus tarkkailee ja arvioi ympäristömme turvallisuutta kaiken aikaa. Siinä missä esi-isiemme korvat ovat virittyneet havainnoimaan oksien raksahduksia ja ennakoimaan villipetojen liikkeitä, modernissa maailmassamme aivojamme kuormittavat liikenteen meteli ja epämääräinen hallitsematon hälinä. Sitä voi olla vaikeaa, joskus miltei mahdotonta päästä arjessa karkuun.

Kaupunkien ja työympäristöjen kaoottinen äänimaisema nostaa vaivihkaa stressitasoja, heikentää unen laatua ja houkuttelee mieltä ylikierroksille. Tämä ei suinkaan tarkoita, että meidän täytyisi jäädä ääniolosuhteidemme uhreiksi. Vaikka asuisimme suurkaupungin sykkeessä, oikeanlaisilla strategioilla voimme vaikuttaa elinympäristömme äänimaisemaan valtavasti. Siinä missä voimme kohentaa ruokavaliota, nukkumistottumuksia tai liikkumistamme, voimme parantaa myös äänimaisemaan liittyvää hyvinvointia. Tarvitaan vain vähän lisää tietoisuutta ja rauhoittavia äänimaisemia, joissa levätä – ja äänilaitteet niiden kuuntelemiseen.

Mitä on sound healing?

Korvan kuulomekanismi tarvitsee aina äänelle jonkin välittäjäaineen, sillä ääni ei etene tyhjiössä. Koska kehostamme yli seitsemänkymmentä prosenttia on vettä ja vedessä ääni kulkee viisi kertaa tehokkaammin kuin tyhjiössä, äänen taajuudet vaikuttavat kokonaisvaltaisesti koko kehoon. 

Kudoksillamme ja lihaksillamme on omat ominaistaajuutensa, jotka reagoivat herkästi, kun kohdistamme kehoon tiettyjä taajuuksia. Kun kudokset alkavat äänen ansiosta värähdellä, esimerkiksi verenkierto ja aineenvaihduntaprosessit virkistyvät. Lihakset voivat myös rentoutua ja lämmetä. Tällaista resonointia tapahtuu silloin, kun kahdella kohteella on sama värähtelytaajuus – kohteet siirtävät siis resonoinnissa energiaa toisilleen. Tätä ilmiötä kuvaamme myös arkikielessä, kun sanomme, että joku ajatus resonoi tai kun koemme, että joku näkee ja kuulee meidät eli on samalla aaltopituudella

Sound healing saattaa helposti assosioitua spiritualistiseen mystiikkaan, kuten tiibetiläisiin äänimaljoihin, gongeihin tai muihin ikivanhoihin perinteisiin, kuten esimerkiksi joogaan liittyvään mantra chantingiin. Suomalaisen sound healing -perinteen juuret ilmenevät luonnonläheisessä shamanismissa, jossa shamaani toimii välittäjänä ihmisten ja henkimaailman välillä, muun muassa äänen ja siihen liittyvien rituaalien välityksellä. 

Shamaanin soittimena toimii rumpu, jonka tasaisen tuudittava lyönti vaikuttaa aivoaaltoihin, muuntaa tietoisuuden tilaa ja voi saatella rummuttajan tai hoidettavan transsitilaan – alitajunnan kiehtovaan valtakuntaan. Shamanistisia vaikutteita voi halutessaan löytää myös kalevalaisen runonlaulannan perinteessämme. Stereotyyppisten mielikuvien lisäksi sound healing voi olla mitä vain muutakin, yhtä hyvin modernia popmusiikkia. Myös valtavirran popartistit käyttävät taiteessaan tietoisesti tiettyjä ominaistaajuuksia ja esimerkiksi psykoakustiikkaa – emme vain musiikinkuuntelijoina sitä välttämättä havaitse.

Koherentit aivot, seesteinen keho ja mieli

Ääni vaikuttaa kehon lihaksien ja kudosten lisäksi myös aivoaaltoihin. Koherenssi on aivotoiminnan kannalta keskeinen ilmiö. Aivomme voivat toimia joko koherentisti (johdonmukaisesti) tai epäkoherentisti (kaaos). Jooga, meditaatio ja harmonisoiva äänimaisema ovat kaikki erinomaisia keinoja luoda lisää koherenssia, harmoniaa ja yhteyttä kehon ja mielen välille. Siksi kaikki nämä elementit yhdistyvät Yin Your Skinissä®

Kun aivomme toimivat koherentisti, mielemme ja kehommekin toimii koherentisti. Mitä useammin autamme aivojamme rauhottumaan beta-taajuuksilta seesteisemmille taajuuksille, eli alfa-, theta- ja delta-aalloille, sitä paremmin pysymme johdonmukaisessa läsnäolon tilassa ja palaudumme arjen kuormituksista. Läsnäolon tilasta käsin voimme toimia luovasti, oivaltavasti ja läsnäolevasti – yhteydessä itseemme ja muihin, myös ympäristöömme ja oman totuutemme mukaisesti. Ääni ja musiikki voi toimia tässä loistavana apuna. 

Yin Your Skin®– säveliä pohjoisesta 

Yin Your Skinin® joogaharjoituksen taianomainen visuaalinen matka pohjolan luontoon irrottaa sinut arjestasi ja vie sinut kauas kiireestä. Harjoituksen lumoava äänimaisema ja sen hoitavat vaikutukset virittävät sinut syvään yhteyteen oman itsesi kanssa. Arjen hälinässä, etenkin stressantuneena tai väsyneenä on helppo ajautua kauas omasta todellisesta sisäisestä äänestään ja kadottaa yhteys itseen. Näissä hetkissä sound healing palauttaa meidät takaisin kuuntelemisen ja kuulemisen tilaan.

Yin Your Skinin® äänimaiseman on säveltänyt ja tuottanut suomalainen pop-artisti ja pianisti IRENE, jonka juuret ovat Meri-Lapissa. Yin Your Skinin® soundtrackilla IRENE:n ääni maalailee minimalistisia ja pohjoisen kuulaita harmonioita. Niissä on helppo matkata pohjoisten maisemien kautta kaikkien vuodenaikojen ja joogaharjoitusten nostattamien, erilaisten tunnelmien ja energioiden läpi. 

IRENE:n Yin Your Skinille® säveltämässä maailmassa yhdistyvät minimalistiset, syvän samettiset pianosoundit, ilmavat laulumelodiat ja tuudittava toisteisuus, jossa on helppo levätä. Kaikkien Yin Your Skinin® videoiden äänimaisemat lepäävät rytmillisesti samassa leposykkeessä ja ankkuroivat kuulijansa pulssin juurevaan seesteisyyden tilaan. 

Aidosti kaunis äänimaisema

Yhtenä Yin Your Skinin® keskeisimmistä pianosoundeista on Rhodesin historiallinen pre-piano, jonka Harold Rhodes kehitti toisen maailmansodan aikana haavoittuneille sotilaille terapeuttiseksi sound healing -instrumentiksi. Ensimmäisen prototyypin koneiston hän rakensi haaksirikkoutuneen hävittäjälentokoneen pellistä. Kaunissointista minipianoa soitettiin sairaaloissa toisen maailmansodan aikaan yli 150 000 haavoittuneelle lentäjälle.

Sodan jälkeen Harold Rhodes väsyi valmistushaasteisiin, totesi elämäntehtävänsä musiikissa täytetyksi ja ryhtyi maanviljelijäksi. Onneksi väkevä rakkaus musiikkiin sai hänet kuitenkin ennen pitkää palaamaan takaisin soitinrakennuksen pariin ja jalostamaan Rhodes-sähköpianoa eteenpäin. Loppu onkin historiaa, jota kuulemme radiosta päivittäin. 

Sound healingin intentio on palauttaa kuulijansa takaisin yhteyteen oman sisäisen äänensä kanssa. Aito kauneus kasvaa luonnossa ja meissä jokaisessa villinä ja kesyttämättömänä. Siksi Yin Your Skinin® äänimaisema on äänitetty Helsingissä aidon kauneuden periaattein, orgaanisesti, eikä yhtäkään säveltä ole viritetty keinotekoisesti jälkikäteen. Soundtrackilla vierailevien joutsenien laulu on äänitetty valoisan juhannusyön taianomaisessa hiljaisuudessa, Vaskijärven rannalla. 

Saadaksesi mahdollisimman laadukkaan ja kokonaisvaltaisen elämyksen Yin Your Skinin® äänimaisemasta, suosittelemme joogaharjoitusten ja meditaation tekemistä kuulokkeiden kanssa.

Seuraa IRENEä FacebookissaInstagramissa & Spotifyssa

Osta Yin Your Skin® verkkokurssi täältä. Liity myös seuraamaan Yin Your Skiniä® Instagramissa ja Facebookissa.

Teksti: Jutta Irene Ruonansuu & Katja Kokko

Lähteet:
Campbell, Don & Doman, Alex: Healing at the Speed of Sound
Cooper, Lyz: What is Sound Healing? 
Dispenza, Joe: Becoming Supernatural
Hämeenniemi, Eero: Kun musiikki täyttää mielen
Perry, Wayne: Sound Medicine

Luontokuvat: ISLE Art Industries
IRENEn kuvat: Kaapo Kamu

Avainsanat: , , , , , ,