Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä: Katja Kokko Oy, y-tunnus 2867119-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Katja Kokko, Kasarmikatu 4 B 19, 00140 Helsinki, katja(at)katjakokko.com

Rekisterin nimi: lukija/kommentoijarekisteri ja uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Lukijarekisteri: artikkelien kommentointi ja roskapostin esto

Uutiskirjeen tilaus: uutiskirjeen lähettäminen

Rekisterin tietosisältö: 

Kommentointi: nimi/nimimerkki, sähköpostiosoite, IP-osoite

Uutiskirjeen tilaus: sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet: lukijan luovuttamat tiedot kommentoinnin yhteydessä tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: tietoja ei luovuteta muille osapuolille ellei laki näin vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet: 

A Manuaalinen aineisto: tulostettuja/manuaalisia henkilötietoja ei ole eikä niitä säilytetä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot: rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus: kommentoijalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tietonsa. Uutiskirjeen tilaaja voi korjata tietojansa klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: kommentoijalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Uutiskirjeen tilaaja voi poistaa tietonsa klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.

2019 Katja Kokko
Info