Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Katja Kokko Oy
y-tunnus 2867119-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katja Kokko, Dagmarinkatu 13 B 13, 00100 Helsinki, info(at)katjakokko.com

Rekisterin nimi
Lukija/kommentoijarekisteri ja uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Lukijarekisteri: artikkelien kommentointi ja roskapostin esto
Uutiskirjeen tilaajarekisteri: uutiskirjeen lähettäminen

Rekisterin tietosisältö
Kommentointi: nimi/nimimerkki, sähköpostiosoite, IP-osoite
Uutiskirjeen tilaajarekisteri: sähköpostiosoite, tiedot uutiskirjeiden avaamisesta tai klikkaamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Lukijan luovuttamat tiedot kommentoinnin yhteydessä, tai uutiskirjeen tilaajan luovuttamat tiedot tilauksen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille ellei laki näin vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Kommentoijalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tietonsa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Uutiskirjeen tilaaja voi korjata tietojansa klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kommentoijalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Uutiskirjeen tilaaja voi poistaa tietonsa klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.

2024 Katja Kokko
Info
WordPress Video Lightbox