Astrologia

Kosminen viritys – Uusikuu Vaa’assa

Astrologia | 16.10.2020 | Kirsi Halla-Seppälä

Uudenkuun ajankuva on astrologinen katsaus ajalle 16.10. – 15.11.2020

Lokakuun uusikuu Vaa’assa nostaa esiin eri teemojen vastakkainasettelun. Vaaka itsessään on merkki, jonka keskeisintä tematiikkaa on tasapainoilu eri puolien välillä. Se on laadultaan ihmissuhdekeskeinen, diplomaattinen, toiset huomioon ottava ja sovitteleva rauhantekijä. Vaa’an universaali tehtävä on yhdistää kaksi näennäisesti erillään olevaa vastakohtaa harmoniseksi kokonaisuudeksi.

Uudenkuun kartalla huomio kiinnittyy Vaa’an vastamerkkiin Oinaaseen, jossa Mars parhaillaan perääntyy. Mars on omassa merkissään Oinaassa hyvin vahva ja pitelemätön luonnonvoima, mutta nyt sen perääntymisjaksolla (10.9.-14.11.) sen voimat ovat kääntyneet päälaelleen ja suuntaavat enemmän sisäänpäin ja taaksepäin normaalin ”torvet soiden täyttä höyryä eteenpäin” olemuksensa vastaisesti. Mars on vastapäätä Auringon ja Kuun kanssa ja nämä kaikki kolme tekijää ovat intensiivisessä kulmassa jo alkuvuodelta tuttuun ”superyhtymään” eli Plutoon, Saturnukseen ja Jupiteriin, jotka ovat tiiviinä rykelmänä Kauriissa.

Tämä yhdistelmä muodostaa niin sanotun T-ristin, mikä tuntuu ajassa haastavana, jännitteisenä ja puristavana energiana. Tasapainoa haetaan nyt omien rajojen ja yksilön oikeuksien tai henkilökohtaisten ambitioiden sekä sallivuuden, kompromissien ja yleisen huomaavaisuuden välillä. Tarve keskittyä itseensä voi tuntua uhkaavan yhteistä harmoniaa, tai yhteenliittyminen, asioiden jakaminen ja toisen puolesta tekeminen voivat kaivaa maata omassa voimassaan olemisen, terveen itsekkyyden ja omien intressien alta.

Marsin ohella myös Merkurius perääntyy (14.10. – 3.11.), joten tämä aika on erityisen hyvä asioiden syvemmän tarkastelun, uudelleen arvioinnin, menneisyyden reflektoinnin ja ennen kaikkea menneisyydestä tuttujen toimintamallien, reaktiotapojen, puolustusmekanismien, uskomusten ja asenteiden syväluotaamiseen. Pysähtyminen on nyt paikallaan. Ja siinä joutessaan on hyvä hetki tutkailla tilannetta, arvioida tehtyä matkaa ja säätää asetuksia valmiiksi sitä hetkeä varten, kun lähtölaukaus kajahtaa ja energiat alkavat taas virrata siihen malliin, että eteneminen on mahdollista.

Yksi kaikkein erityisin ja ehkä myös tuntuvin asia tämän kuunkierron aikana on Merkuriuksen vastakkaisuus Uranuksen kanssa. Merkurius edustaa mieltä, ajattelua ja myös hermostoa. Uranus on Merkuriuksen korkeampi oktaavi, sähköinen, hektinen, salaman kaltainen suorastaan korvia vihlovan korkea ja silmiä sokaisevan kirkas, korkeamman tietoisuuden energia. Merkurius tekee tämän syksyn aikana kolme kertaa opposition Uranuksen kanssa ja näistä ensimmäinen oli 7.10, toinen 20.10 ja kolmas 17.11.

Kun Merkurius on näin vahvassa kontaktissa Uranukseen ja vielä harvinaisen pitkän aikaa, herkät ihmiset todennäköisesti tuntevat tämän nahoissaan. Unettomuus, hermostuneisuus, ylivirittyneisyys, kireys ja jännittyneisyys voivat saada adrenaliinin virtaamaan suonissa, ja levollisinkin meistä voi olla nyt kunnolla kierroksilla hermoston huutaessa hoosiannaa yötä päivää. Mutta ei tämä huono juttu ole. Tietoisuuden kasvun, emotionaalisten syväsukellusten, pelkojen kohtaamisen, traumaprosessien, totuuden kohtaamisen, salamaoivallusten, salaisuuksien paljastumisen, henkisten harjoitusten ja läsnäolon vahvistamisen kannalta kyseessä on yksi parhaimpia aikoja ikinä. Elämme siis parhaillaan aikaa, joka on kasvattavaa ja kovin tärkeää, mutta todennäköisesti ainakin hetkittäin myös aika epämiellyttävää.

Kreikkalaisessa mytologiassa Hermes (eli Merkurius) oli eräänlainen jumalallinen postinkantaja, jolla ainoana Olympoksen asukeista oli vapaa kulku kaikkien maailmojen välillä. Hänellä oli pääsy (ja poikkeuksellisesti myös poispääsy) kuolleiden valtakuntaan Manalaan, maan päälle elävien ihmisten asuinsijoille sekä Jumalten maailmaan. Tämän voi nähdä vertauskuvallisesti tarkoittavan sitä, kuinka mielellä ja ajattelulla on kyky ylittää kaikki rajat ja välittää viestejä niin alitajunnasta kuin korkeammasta, universaalista tietoisuuden kentästäkin päivätietoisuuteen. Koska Merkurius liikkuu nyt perääntymisjaksonsa aikana Skorpionissa, voisi ajatella Jumalten sanansaattajan kulkevan nyt syvällä, ellei ihan kuoleman maailmassa (Halloween ja Pyhäinpäivä lähestyy!), niin ainakin alitajunnan ja tiedostamattoman syvissä ja sakeissa pohjavesissä, unien valtakunnassa ja siellä, minne kaikki tunnemuistomme, traumat, pelko, häpeä ja muut möröt, peikot ja luurangot on kätketty.

Kolmas uudenkuun kartan vastakkaisuuksista on Venuksen ja Neptunuksen välillä. Mielenkiintoista, että aivan kuten Uranus on Merkuriuksen korkeampi taajuus, niin myös Neptunus on Venuksen korkeampi oktaavi. Ja siinä missä Venus edustaa aistillisuutta, mielihyvää, rakkautta ja arvoja, Neptunuksen symboliikkaan kuuluu pyyteetön, universaali rakkaus ja maailmoja syleilevä myötätunto sekä ykseystietoisuus.

Venus on Neitsyessä korostamassa hyvin käytännönläheisellä tavalla arkisten valintojemme merkitystä, sillä se on puhtauden, palvelun, selkeyden ja järjestyksen merkki, kun taas Kalat on kuin rajaton, kosminen jumaläidin syli. Siinä missä Neitsyt luo kriittisen silmäyksen siihen, mikä on vialla ja mitä pitää parantaa, Kalat on kaiken salliva, kaiken anteeksi antava ja kaiken yhteen liittävä voima. Yhdessä nämä ovat kuin suuri rakkauden, hyväntahtoisuuden ja sydäntietoisuuden portaali, josta kulkemalla voi kokea sellaisen päivityksen ohjelmistossaan, ettei paremmasta väliä.

P.S. Tuskin koskaan on ollut parempi ajankohta Menneiden elämien ohjelmoinnit ja karmallinen purku -workshopille kuin nyt 25.10.2020. Tämä jo lähes legendaariseksi muodostunut työpaja järjestetään tällä kertaa etäyhteyksin, joten voit turvallisesti osallistua oman kodin rauhassa. Muutama paikka vielä jäljellä. Tarkemmat tiedot löydät täältä.

Ajankohtaiset teemat: 

ihmissuhteet, minä vs. muut, omat rajat, oma voima, yhteinen etu, rauha, harmonia, yhteenkuuluvaisuus, yhteistyö, hermosto, korkeampi tietoisuus, unet, hypnoosi, traumatyöskentely, muuntuneet tietoisuuden tilat, luurangot kaapeissa, tabut, salaisuudet, pelot, avautuminen rakkaudelle, sydänyhteys, myötätunto, ykseystietoisuus

Uudenkuun kartalla: 

Uudenkuun Saabinen symboli on ”Perhosen vasemman puolen kolmas siipi”. Aurinko ja Kuu Vaa’assa neliö Pluto, Saturnus ja Jupiter, oppositio Mars. Pluto neliö Mars, kolmio Venus. Neptunus sekstiili Jupiter ja oppositio Venus. Uranus oppositio Merkurius. Saturnus neliö Mars. Jupiter neliö Mars. T-risti: Aurinko ja Kuu oppositio Mars, neliö Pluto, Saturnus ja Jupiter.

Kuunkierron astrologiset kuviot: 

16.10. UUSIKUU 24° Vaakaa, 19.10. Mars neliö Jupiter, 20.10. Merkurius oppositio Uranus (toinen ohitus), 23.10. Aurinko siirtyy Skorpioniin, 28.10. Merkurius ja Venus siirtyvät Vaakaan, 31.10. TÄYSIKUU 9° Härkää, 3.11. Merkurius päättää perääntymisen, 10.11. Merkurius siirtyy Skorpioniin, 12.11. Jupiter yhtymä Pluto, 14.11. Mars päättää perääntymisen, 15.11. UUSIKUU 23° Skorpionia, 17.11. Merkurius oppositio Uranus (kolmas ohitus).

Avainsanat: ,